Jump to content

Několik slov ke kamnářské problematice

Vlivem hromadících se stížností na "rádoby konkurenci" (nekvalifikované kamnáře typu amatérský zedník, obkladač či elektrikář) a otázek na téma: mám super krb za málo peněz, ale kouří mi do místnosti, praská obestavba, cítíme zápach, máme černo od mřížek, krb mi dům nevyhřeje, mám velkou spotřebu paliva nebo nedejbože chci si postavit krb sám, jsme chtěli Vás koncové uživatele krbů a kamen, zasvětit do kamnářské problematiky.

 

Jaký krb vybrat a jak je dělíme:

     Teplovzdušné krby. Vhodné pro ty, kteří chtějí často přikládat a nebude jim vadit větší spotřeba dřeva. Obezdívka je ze speciálních izolačních desek, je prašná, absolutně nevhodná pro alergiky či lidi s dýchacími potížemi, když v krbu nehoří, mám zimu, nepomůže tvrzení, že litinová vložka déle dává teplo či šamotová vložka lépe spaluje. Zde ochladí-li se obestavba máte zimu a to do hodiny po vyhasnutí krbu. Navíc proudění teplého vzduchu od stropu místnosti dolů k nohám teplota chladne a máte nepříjemný pocit studených nohou. Teplovzdušný systém vybavený případně přídavným ventilátorem dává teplo jen tehdy, pokud se do něj přikládá a to každou 1-2 hodiny. A navíc těžko regulujete hoření, více tepla pouštíte komínem ven namísto toho, aby Vám zůstalo doma.

     Stavby těchto typů krbů provádíme z izolačních materiálů dánské firmy Superizol (stavebně-izolační desky) a kamnářských pojiv, malt a omítek. Nikdy nelze použít Ytong, sádrokarton či izolační vatu, to vše je v rozporu s kamnářskými normami (EN15544), ale také se vytavujete extrémnímu zdravotnímu riziku.

Cenové relace: Od 70 tisíc Kč při nízké kvalitativní úrovni. Dobrou střední třídou je investice okolo 90 tisíc Kč s poměrně dobrou účinností a životností. Vysoká kvalita, nízká spotřeba dřeva, vysoká účinnost a dlouhá životnost zde počítejte s více jak 120 tisíci Kč.

Shrnutí:

Zápory: Teplo jen když topíte. Vysoký a rychlý nástup tepla v interiéru. Prašnost celého systému. Žádná akumulace. Vyšší spotřeba paliva. Zápach z krbových mřížek. Snižuje vlhkost a tím vysušuje vzduch pro dýchání. Naprosto nevhodné pro alergiky či lidi trpící dýchacími potížemi.

Klady: Nízká pořizovací cena. V současné době investoři od těchto závadných staveb upouští.

 

     Zatímco akumulační krby, jsou takové, na které použijeme při stavbě akumulační materiál. Zde cenový rozdíl mezi teplovzdušným a akumulačním krbem bude znatelný, zpravidla na materiálu dvojnásobek, ale vlivem naakumulování celé obezdívky dochází k vyzařování tepla pomocí sálání do celé místnosti stejnosměrně a ve všech úrovních se stejným pocitovým teplem, tzn. že, nohy i hlava člověka je ve stejné teplotní úrovni, což lidskému tělu jenom prospívá a simuluje příjemné sluneční záření. V takovémto krbu se spálí mnohem méně paliva a má mnohahodinovou prodlevu mezi jednotlivými cykly topení, jelikož akumulační obezdívka sálá teplo ještě následujících 6-18 hodin. Vybavení takového krbu elektronickou regulací hoření se systém stává automatizovaným a žijící svůj vlastní život, a především nestáváte se otrokem přikládání. Samotná kvalita vložek či kamen, zpracování, použitý stavební materiál a samotná stavba podléhá patřičným kvalitativním a stavebním normám. Je mnoho kvalitního kamnářského materiálu, avšak bohužel stále se setkáváme s takovými, kteří obezdívají vložku Ytongem, vatou či sádrokartonem, tudy cesta nevede. Nejen, že vlivem uvolňování chemických a prachových látek těchto materiálů ubližujete sami sobě dýcháním karcinogenů, ale také se vystavujte velkému riziku požáru, kdy v takových případech, kdy není stavba provedena dle norem či tzv. svépomocí, pojišťovny neplatí či výrazně pojistnou událost krátí. Nedivme se jim.

     U těchto staveb obezdívky používáme kvalitní rakouské šamoty Wolfshoeher, Rath, Ortner a pojiva, malty a omítky s vysokou tepelnou odolností vše okolo 1000 °C. Zde nelze nahradit jediný tip kamnářského materiálu běžnými stavebními materiály.

Cenové relace: dle velikosti teplosměnných ploch, typu kamnové vložky a množství materiálu a technologií lze říci že od 100 tisíc do mnoha set tisíc Kč. Běžná cena okolo 150 tisíc Kč.

Shrnutí:

Klady: Teplo i když netopíte. Pozvolný nástup tepla v interiéru. Nulová prašnost celého systému. Dlouhá akumulace. Nízká spotřeba paliva. Žádný zápach - žádné mřížky. Možnost elektronické regulace. Vhodné pro alergiky. V současnou dobu nejčastější typ stavby.

Zápory: Nepatrně vyšší pořizovací cena oproti teplovzdušnému krbu.

 

     A v neposlední řade na teplovodní krby. Teplovodní vložka je nejvhodnějším výběrem při způsobu celoročního provozu. Umožní Vám vytápět nejvzdálenější místa, i tam kam se teplovzdušné rozvody nedostanou. Je napojena na rozvody topení a tím vytápíte, nejen dům, ale ohříváte i teplou užitkovou vodu do kuchyně a koupelny. Značně nahradí plyn i elektřinu, ale ne zcela z důvodu elektrických čerpadel. Vhodné je připojení na akumulační nádrž, kterou máte umístěnou někde v technické místnosti, sklepě či půdě, vše je možné. Tímto nejste závislí na nutnosti zatopení, předtím, než se jdete koupat. Voda v akumulační nádobě vydrží teplá i několik dní. Stále máte teplou vodu v radiátorech či koupelně aniž by jste topili. Z hlediska Investice do tohoto typu provozu je však absolutně nejvyšší a z hlediska bezpečnosti velmi složitá. Bezpečnost tohoto provozu nelze v žádném případě podceňovat a vyžaduje si značné zkušenosti v oboru. Velkou nevýhodou je neochota vyšší investice konečných spotřebitelů vedoucí k nákupu levných krbových vložek a tím celkově velmi nízké kvalitativní a bezpečnostní úroveň, ale i životnosti a vysoké spotřebě dřeva.

Cenové relace: nízká kvalita, bezpečnost, účinnost a životnost s vysokou spotřebou dřeva včetně topenářských prací od 150 tisíc Kč. S vysokou účinností, kvalitou, nižší spotřebou paliva a vysokou bezpečnostní úrovní s akumulační nádrží včetně topenářských prací od 200 do 400 tisíc Kč.

Shrnutí:

Klady: Pozvolný nástup tepla v interiéru díky poměru výkonu do vody a do vzduchu. Ohřev teplé užitkové vody. Dotační program Nová Zelená úsporám.

Zápory: Závislost na elektrické energii. Zápach z mřížek. Vyšší prašnost. Vysoká spotřeba paliva. Vyšší pořizovací cena. Nedoporučuje se pro alergiky či lidi s dýchacími potížemi.

 

Z toho vyplývá, že nejvýhodnější variantou jak z ekonomického tak ekologického důvodu provozu, nejdelší životnosti a nezávislosti na jiných zdrojích energie se vždy bude jevit typ akumulačního krbu, i když jeho pořizovací cena je vyšší.

Závěrem 5 dobrých rad

1) Nepodléhejte dojmu levných krbů, levně a kvalitně to nejde dohromady, ale přiměřená cena a kvalita se dá skloubit.

2) Neberte první nabídku, chtějte fundované informace a požadujte reference, navštivte konkurenci, na to máte právo.

3) Není možné za stejnou cenu postavit dva diametrálně odlišné krby, tím myšleno levný izolační a dražší akumulační krb.

4) Ověřte si použitý stavební materiál a nebudete-li si jisti napište nám či zavolejte, konzultace provádíme zdarma.

a nejdůležitější nakonec

5) Ověřte si, zdali Váš kamnář je vyučen v oboru, živnostenský list lze získat i bez vyučení, což degraduje toto krásné kamnářské řemeslo a přináší jen problémy se špatně odvedenou prací a použití nevhodných stavebních materiálů.